sobota, 14 maja 2011

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z umową zawartą przez Okręg Małopolski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia, członkowie ZHR-u mają możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW grupowego po preferencyjnej cenie. Obejmuje ono swoim zakresem wypadki podczas harcerskich zbiórek, obozów, kolonii, imprez oraz dojazdów na wyżej wymienione wydarzenia oraz amatorskie uprawianie sportu i jego zakres jest rozszerzony o dzienne świadczenia szpitalne w wysokości 32,00 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. 

Ubezpieczenie można wykupić na dowolną ilość miesięcy, ale w celu uniknięcia zamieszania i uproszczenia całej procedury, proponujemy by dokonali Państwo wpłaty z góry na okres do końca tego roku kalendarzowego (ubezpieczenie obejmie więc ono oprócz kolonii/obozu również Rajd Szczepu w październiku oraz wszystkie śródroczne zbiórki oraz wyjazdy drużyny/gromady do końca grudnia 2011). Kwota jaką należy zapłacić za ten okres to zaledwie 12 zł od osoby, gdy np. za jednorazowe ubezpieczenie NNW na obóz lub kolonię trzeba zapłacić ok. 15 zł na osobę. Takie ubezpieczenie podczas wyjazdów jest obowiązkowe i w przypadku gdy dana drużyna lub gromada nie posiada ubezpieczenia śródrocznego, konieczne jest jego wykupywanie przed każdą akcją, co skutkuje podwyższeniem kosztów ponoszonych przez uczestników. 

Wpłat można dokonywać u odpowiednich drużynowych.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!

kwatermistrzyni Szczepu
pwd. Katarzyna Szeremeta wędr.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz